Kastanjelaan 21 6955 AM Ellecom 0313 - 422620 © Tandartspraktijk Ellecom
Mail: info@tandartspraktijkellecom.nl?subject=Vraag via de Website:&body=Voor afspraken graag even met ons praktijk bellen a.u.b. Onze Praktijk Contact

Wat is orthodontie?

Volgens het woordenboek is de betekenis van orthodontie: tandheelkunde gericht op de ontwikkeling van een regelmatig gebit. Met kennis van de klassieke talen is het woord orthodontie te herleiden: "ortho" is het Griekse woord voor recht en "odontos" is Grieks voor tand. Het doel van orthodontie (gebitsregulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De officiële naam voor een orthodontist is 'specialist in de dentomaxillaire orthopaedie'. Die naam laat dus zien dat de orthodontie zich niet alleen bezig houdt met het reguleren van tanden en kiezen, maar ook met groei en groeimodificatie van de kaken. Hieronder is in een aantal animaties weergegeven van wat zoal door een orthodontische behandeling kan worden bereikt.


1.) 2.) 3.) 4.) 1.) Ruimtegebrek voor de snijtanden. Voor de correctie moesten twee kleine kiezen worden verwijderd 2.) Onregelmatige stand met een grote spleet tussen de bovensnijtanden waardoor de hoektanden niet  goed in de rij kunnen doorbreken 3.) Grote overbeet door een terugliggende onderkaak 4.) Omgekeerde beet van een bovensnijtand met een verschuiving  van het midden van de tandboog naar links