Kastanjelaan 21 6955 AM Ellecom 0313 - 422620 © Tandartspraktijk Ellecom
Mail: info@tandartspraktijkellecom.nl?subject=Vraag via de Website:&body=Voor afspraken graag even met ons praktijk bellen a.u.b. Onze Praktijk Contact

Bij pijnklachten raden wij U aan in alle gevallen naar de praktijk te bellen.


Telefoonnummer 0313-422620

U krijgt dan één van onze receptionistes of één van onze tandartsen persoonlijk aan de lijn of een band met nadere informatie. ( Luistert U deze band a.u.b altijd geheel af )


Algemene informatie voor onze regio: De weekendwaarneming begint vrijdag om 12.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur. In het weekend zijn er sinds 1 januari 2012 variabele spreekuren bij een dienstdoende tandarts, waarvan U het telefoonnummer hoort als u die praktijk belt en het antwoordapparaat afluistert. Belt U dit nummer van de dienstdoende tandarts voor meer informatie betreffende tijden van spreekuren.

in akute gevallen dient U eerst in overleg te treden met de dienstdoende tandarts via een op de band aangegeven mobiel nummer.


Maandag tot en met donderdag is er ook voor absolute noodgevallen , zoals ongevallen met zwaar tandletsel of nabloedingen na chirurgie, in de avonduren een tandarts in onze regio bereikbaar.

Het betreffende  telefoonnummer kunt U op de band beluisteren.


Bij pijnklachten dus ALTIJD de eigen tandarts bellen. Hier krijgt  U  7 dagen per week, 24 uur lang direct hulp of de informatie die U op dat moment verder kan helpen.


Wij wijzen er op dat hulp tijdens de weekenddienst of spoedgevallendienst contant dient te worden afgerekend en dat U zich dient te legitimeren met geldig paspoort of ID-kaart, indien de behandeling niet bij uw eigen tandarts plaatsvindt.